Χωροι Θεραπευτηρίου

Φωτογραφίες από τον χώρο του Θεραπευτηρίου

Video από τον εξοπλισμό του Θεραπευτηρίου