Εξοπλισμός

[ ΜΟΝΟ ΜΕ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ]

CRYOFLOW

DOCTOR TECAR THERAPY

ILUX LASER HIGH POWER

SCANLAB

SHOCKWAVE THERAPY

REBOX PHYSIO

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

LASER USA - ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΥΠΕΡΥΧΑ

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ

ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΩΤΟΛΟΥΤΡΑ